Een kleine buurtschool
voor basisonderwijs
in het Haagse Bezuidenhout

Betrokken

Leerlingen, leerkrachten en ouders kennen elkaar.

Doelgericht

Rekenen, lezen, spellen en schrijven vormen de basis voor ons onderwijs, omdat zij cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van kinderen.

Divers

Leerlingen hebben belangstelling voor elkaars afkomst en cultuur en voor de wereld om hen heen. Op onze school worden zij ‘wereldburgers’.

Kleuters

In onze kleutergroepen gaan wij uit van spelend leren, omdat kleuters nog veel behoefte hebben om te spelen. Wij creëren een rijke speelleeromgeving met themahoeken, waarin zij spelenderwijs en vrij kunnen leren en ontdekken.

Kennismaken

Ouders die willen kennismaken met de school, kunnen een afspraak maken met directeur Lucas Tijbosch.

Aanmelden

Kinderen die bij ons staan ingeschreven, krijgen voorrang bij Kinderopvang 2Samen naast onze school.

Groen en sportief

Wij hebben een grote, groene en besloten speelplaats. Tijdens de lessen geven we veel aandacht aan de natuur en betrekken wij leerlingen actief bij de schooltuin.
De school grenst aan de sportvelden. Onze leerlingen spelen veel buiten.
Sportief en gezond bezig zijn vinden we belangrijk!