Betrokken

Leerlingen, leerkrachten en ouders kennen elkaar.


Doelgericht

Rekenen, lezen, spellen en schrijven vormen de basis voor ons onderwijs, omdat zij cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van kinderen.


Divers

Leerlingen hebben belangstelling voor elkaars afkomst en cultuur en voor de wereld om hen heen. Op onze school worden zij ‘wereldburgers’.


Onze gouden regels

We gaan correct met elkaar om

Volgens de regels en afspraken in de school.


We gaan prettig met elkaar om

Goed en met respect.


Ik verbeter de omgang

We dragen allemaal ons steentje bij om de omgang te verbeteren.


Brede buurtschool

Wij zijn een Brede Buurtschool. In dat kader werken wij samen met peuterschool ’t Hoogstraatje, Kinderopvang 2Samen, de sportvoorzieningen naast onze school en de bibliotheek in de Theresiastraat.