Kennismaken

Ouders die willen kennismaken met de school, kunnen een afspraak maken met directeur Lucas Tijbosch. U krijgt dan een rondleiding door de school en meer achtergrondinformatie over onze aanpak en werkwijze. Een afspraak maken kan via het contactformulier of telefonisch op 070 385 49 72.

Contactformulier

Aanmelden groep 1

Ouders krijgen rond de derde verjaardag van hun kind een aanmeldformulier per post thuis gestuurd via de gemeente. Zodra uw kind drie jaar is, kunt u het met dit formulier aanmelden op onze school. Wij hebben meestal een plek voor uw kind.

Wij adviseren ouders eerst persoonlijk kennis te maken met de school en pas dan het aanmeldformulier in te vullen. U kunt het formulier afgeven bij Lucas Tijbosch, directeur. Wij nemen het formulier dan met u door.


Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind aanmelden in de aanmeldperiodes zoals omschreven op de website van de scholenwijzer (Uw kind aanmelden bij de basisschool (denhaag.nl)). Aan het eind van de aanmeldperiode worden kinderen, na toepassing van eventuele voorrangsregels, geplaatst op een basisschool. 

Meestal hebben wij voldoende plekken beschikbaar, maar onze school heeft wel een 'leerlingplafond'. Als wij meer aanmeldingen ontvangen dan beschikbare plaatsen, dan plaatsen wij eerst de kinderen die voorrang hebben en vindt er een loting plaats. Wij hanteren de volgende voorrangsregels:

Heeft u bericht gekregen dat uw kind geplaatst is? Dan kunt u uw kind daadwerkelijk inschrijven. U ontvangt hiervoor een digitaal inschrijfformulier van onze school. Als de inschrijving in orde en ondertekend is, bent u zeker van een plek op onze school.

  • Een oudere broer of zus zit al op school
  • U werkt zelf op onze school
  • Uw kind gaat naar peuterleerplek 't Hoogstraatje
  • Uw kind woont in het gebied dat wij hebben aangewezen als voorrangsgebied (de wijk Bezuidenhout). 

Heeft u bericht ontvangen dat uw kind uitgeloot is op onze school? In dat geval wordt er gekeken naar andere scholen op uw voorkeurslijst. 

Specifieke ondersteuning

Als kinderen specifieke ondersteuning nodig hebben, kan het zijn dat de school tijdens het aanmeldproces vier weken extra nodig heeft, om goed te onderzoeken of wij voldoende ondersteuning kunnen bieden. Mocht dat niet zo zijn, dan helpen wij altijd met het zoeken naar een andere school.

Wennen

Ongeveer vier weken voordat een kleuter bij ons begint, krijgt u via de mail informatie toegestuurd. De school neemt daarna telefonisch contact met u op. In overleg met de leerkracht maken wij een afspraak voor de kleuter om vijf dagen te komen wennen.

Twijfelt u nog over de schoolkeuze?

Dan kunt u meer dan een school opgeven en het formulier inleveren op de school van uw eerste keuze. Als u kiest voor een school met een leerlingplafond, is slechts een beperkt aantal leerlingen toelaatbaar. Ook zijn ouders dan gebonden aan een van de drie specifieke inschrijfperioden.

Groep 2 en hoger

Ouders die kinderen willen aanmelden voor groep 2 of hoger, kunnen contact opnemen met Lucas Tijbosch, directeur.

070 385 49 72
hoogstraten@scoh.nl