Geschiedenis

Op 1 augustus 1917 werd de Van Hoogstratenschool geopend. De school is begonnen in aangekochte particuliere woningen aan het Louise de Colignyplein. Het eerste schoolhoofd was de heer N. Slotboom. Binnen een jaar vestigde de school zich in twee grotere panden aan de Juliana van Stolberglaan en in 1923 was de school gevestigd aan de Louise Henriettestraat 27. Bij het bombardement van Bezuidenhout op 3 maart 1945 werd ook de Van Hoogstratenschool getroffen. De toenmalige directeur van de school, enkele leerlingen en een leerkracht kwamen hierbij om.   
Het huidige gebouw stamt uit 1953. De school werd officieel geopend op 1 september 1954. Op dat moment zaten er een MULO/MAVO en een ‘gewone lagere school’ in het gebouw. Per 1 augustus 1972 is de school enkel nog een basisschool.
De naam van de school verwijst naar Ds. Jacob Gerbrandt Coenraad van Hoogstraten. Hij werd geboren op 13 maart 1843 in Utrecht en was de zoon van een predikant. Hij studeerde theologie en werkte vanaf 1877 in Den Haag. Hij bekleedde veel bestuursfuncties bij verenigingen die zich richtten op kinderen.

 
   
     
 
     
 


Overzicht
1917
De school wordt opgericht in 1917 en wordt vernoemd naar Ds. Van Hoogstraten. Aanvankelijk was de school gesitueerd aan het Louise de Colignyplein.
1918 De school verhuist in 1918 naar twee herenhuizen aan de Juliana van Stolberglaan nummers 67 en 69.
1921 In oktober wordt gestart met de bouw van een nieuw, door de Bezuidenhoutse bouwmeester K. M. Kuyk ontworpen schoolgebouw. De benodigde grond wordt gevonden in de toenmalige Louise Henriettestraat tegenover de in 1913 in gebruik genomen ’s Gravenhaagse Vakschool voor meisjes.
1923 Het schoolgebouw aan de Louise Henriëttestraat wordt in gebruik genomen.
1945 Op 3 maart wordt een deel van het Bezuidenhout waaronder de Van Hoogstratenschool bij vergissing gebombardeerd door de geallieerden. De school verhuist na de oorlog tijdelijk naar de De la Parrastraat 7 (Hannie Schaftschool) en in 1954 naar de nieuwbpouw Spaarwaterstraat 21. De school bestaat dan uit een gewone lagere school en een ULO. 
1954 De school krijgt een eigen gebouw. Dat wordt echter niet neergezet op de oorspronkelijke plaats die nu de Paulinastraat heet. De school wordt gevestigd aan de Spaarwaterstraat, bestaande uit een lagere school en een Mulo. Het ontwerp is van de hand van architectenbureau G. Nijhoff / M. Dijkerman en W. Swemle.
1955 De lagere school en de mulo worden gesplitst.  
1956 Het filiaal aan de Koningin Sophiestraat 19  wordt op 1 september zelfstandig onder de naam Dr. M.M. den Hertogschool
1975 De Mulo, intussen MAVO, verhuist uit het gebouw. De Van Hoogstratenschool is dan alleen bestemd voor basisonderwijs.
1995 Een deel van het gebouw wordt overgedragen aan de kinderopvang 2-Samen.
2017 De school viert haar 100-jarig bestaan met een feestweek voor alle kinderen die op dat moment op school zitten.