Schoolgids en schoolplan

In de schoolgids vindt u algemene informatie over onze school. Hierin zijn praktische zaken opgenomen maar ook afspraken die binnen het schoolbestuur zijn gemaakt. De schoolgids kunt u hier downloaden.

Binnenkort kunt u hier ook terecht voor het meerjarenschoolplan van onze school. Hierin is opgenomen hoe wij ons als school willen ontwikkelen de komende jaren en hoe wij dit willen bereiken.