Schoolgids en schoolplan

Schoolgids
In de schoolgids vindt u algemene informatie over onze school. Hierin zijn praktische zaken opgenomen maar ook afspraken die binnen het schoolbestuur zijn gemaakt. De schoolgids kunt u hier downloaden.

Schoolplan
In het schoolplan voor schooljaar 2019-2020 / 2022-2023 vindt u de plannen voor de komende 4 schooljaren. In een meerjarenplanning is opgenomen waar wij ons in willen verbeteren en ontwikkelen. Het schoolplan is hier te downloaden.