Inspectierapport

Op 14 april 2015 zijn wij bezocht door de onderwijsinspectie voor een regulier vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek. Op 25 juni 2015 is het definitieve rapport van bevindingen vastgesteld. Omdat wij trots zijn op wat wij als school te bieden hebben publiceren wij het rapport op onze site. U kunt het volledige inspectierapport hier lezen.