Identiteit

De van Hoogstratenschool valt onder de stichting SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden). Daarom worden op onze scholen verhalen uit de bijbel verteld, zingen wij samen en vieren wij met elkaar de christelijke feestdagen. Onze leerkrachten hebben aandacht voor de kinderen, ze zijn bij hen betrokken. Het gaat onze leerkrachten erom de kinderen te onderwijzen in een bonte mengeling van verschillen die er in de wereld zijn en elkaar daarbij te respecteren. 

De visie van de van Hoogstratenschool sluit hier op aan. We zijn een school met een open christelijk karakter. Onze visie is dat ieder kind zich optimaal moet kunnen ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en recht heeft op een optimale ontplooiing. Daarnaast vinden wij respect voor de ander een belangrijke voorwaarde om te komen tot (samen)leren, waarderen en accepteren. Een veilige omgeving is daarbij van essentieel belang. De volgende 4 waarden ervaren wij als waardevol en belangrijk voor het onderwijs: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.

Een korte toelichting bij elke kernwaarde vindt u in onze identiteitsmatrix.