Overblijf en naschoolse opvang

Overblijf
De kinderen hebben de mogelijkheid om tussen de middag op school te lunchen. De kinderen blijven dan van 12.00 tot 13.00 uur op school en hebben de tijd om te eten en buiten te spelen op ons groene schoolplein. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zorgen voor toezicht tijdens de overblijf.

Vooraf dient een overblijfovereenkomst ingevuld te worden, zodat de kosten en afspraken duidelijk zijn. Indien uw kind regelmatig overblijft, adviseren wij u om deze overeenkomst in te vullen. Dat is goedkoper dan incidentele overblijf (een vast afgesproken overblijfdag kost ongeveer €1,25 per keer, een incidentele overblijfdag kost €2,- per keer en dient vooraf te worden betaald en aangegeven bij de leerkracht of administratie/conciërge).
Uiteraard kunt u tussentijds nog steeds het aantal overblijfdagen veranderen, dan wordt er een nieuwe overeenkomst gemaakt met ingang van de nieuwe maand. In de nieuwsbrief zullen wij regelmatig informeren als de termijndatum eraan komt, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de termijn. 

Overblijfkosten schooljaar 2019-2020:
1 dag per week overblijven kost €50,- per schooljaar.
2 dagen per week kost €100,- per schooljaar
3 dagen per week kost €150,- per schooljaar
4 dagen per week kost €200,- per schooljaar

De bedragen zijn vast en dus ongeacht vrije dagen door vakanties, studiedagen, etc. Afwezigheid door ziekte of andere redenen wordt niet gecompenseerd. Kinderen die de school gedurende het schooljaar verlaten waarvoor de kosten vooraf zijn voldaan kunnen het geld terugkrijgen over de periode dat zij niet meer op school zitten. 

U ontvangt een factuur via WIS Collect. Hiermee innen wij de ouderbijdrage, overblijfkosten en de schoolreiskosten. U ontvangt een e-mail vanuit WIS Collect met verdere informatie.
 
Naschoolse opvang
2 Vriendjes is de buitenschoolse opvang (BSO) die onderdeel uitmaakt van onze Brede Buurtschool. De kinderen kunnen na schooltijd tot 18.00 uur gebruik maken van de opvang. Voor baby’s en peuters is er ook de mogelijkheid voor dagopvang bij 2 Vriendjes. Voor meer informatie zie de website van 2 Vriendjes.