Oudercommunicatie-app Parro

In schooljaar 2017-2018 hebben we gekozen om een digitaal oudercommunicatiesysteem in te zetten. We willen zo de verschillende informatielijnen stromen door op één manier met ouders te communiceren. Met het systeem blijven ouders op de hoogte van leuke en interessante dingen die zich afspelen in de groep en op school. Ook blijven ouders op de hoogte van activiteiten, kunnen zij zich aanmelden als hulpouder en worden de oudergesprekken op deze manier ingepland. De keuze voor een digitaal systeem komt voort uit de behoefte aan meer structuur (één manier van communiceren) en duurzaamheid (minder papiergebruik).

Beleid en afspraken over de inzet van de app Parro
Aanmelding/activatie
Ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd om de app te gaan gebruiken door de leerkracht van de betreffende groep. Voorwaarde hiervoor is dat het e-mailadres van ouders bij ons bekend is. Nieuwe ouders worden via de schoolgids, de website en door de administratie op de hoogte gebracht van het gebruik van Parro.

Agendafunctie
De agenda zetten we zo veel mogelijk in het begin van het schooljaar klaar, een paar weken voor aanvang van een belangrijke activiteit sturen we een mededeling ter herinnering. De agenda-items worden bijgewerkt als er meer informatie beschikbaar is. Door op een agenda-item te klikken, kunt u meer informatie krijgen over bijvoorbeeld het programma en de invulling van een activiteit.

We communiceren over de volgende zaken
Afspraken voor de komende dagen, oudergesprekken, uitjes, spullen meenemen, vrijwilligers vragen, leuke mededelingen of foto’s/filmpjes.

Oudergesprekken inplannen
Oudergesprekken worden ingepland via de app. Alle leerkrachten stellen in dat de intekenlijsten op hetzelfde moment vrijgegeven worden. Ouders met meerdere kinderen op school krijgen een dag eerder de tijd om zich in te schrijven voor de gesprekken. Ouders die meerdere gesprekken inplannen moeten zelf rekening houden met een kwartier speling tussen deze gesprekken. De inschrijving wordt op een bepaald moment gesloten. Ouders kunnen zich dan niet meer intekenen. De leerkracht schrijft de overige ouders dan in op nog beschikbare tijden. Het initiatief ligt dan bij ouders om dit gesprek te verplaatsen of te annuleren.

Bereikbaarheid en reacties
Ouders kunnen leerkrachten op elk gewenst moment een bericht sturen, bijvoorbeeld om absentie door te geven of een andere mededeling te doen. Berichten die buiten schooltijd/werkdagen zijn verstuurd, ontvangen leerkrachten pas tijdens werktijden. Het is dus van belang dat absentie wordt doorgegeven aan de leerkracht die die dag werkt. De berichtenfunctie wordt niet gebruikt om incidenten te bespreken, in dat geval prefereren wij telefonisch contact of maken wij een afspraak. 
Groepsgesprekken zijn bedoeld voor korte reacties (bijv. overleg over cadeautje voor afscheid van een juf). Bij voldoende input pauzeren we tijdelijk de reacties.
De school bepaalt of de ouders van de groepen onderling contact (één-op-één) mogen leggen via Parro. Bij de implementatie van de app zullen we deze functie in eerste instantie uitschakelen. Mogelijk verandert dit op een later moment.