Ouderbetrokkenheid

Op de Van Hoogstratenschool wordt ouderbetrokkenheid gestimuleerd. Ouders zijn actief in verschillende commissies en andere initiatieven. Voor meer informatie klikt u op een van onderstaande links. 

Commissie groene schoolplein - werkgroep van ouders en leerkrachten die het groene schoolplein onderhoudt 
Commissie duurzaamheid - werkgroep van ouders die nadenkt over hoe we duurzaamheid kunnen inzetten op onze school