Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten twee ouders en twee leerkrachten van school. De MR houdt zich bezig met beleidszaken en heeft contact met de directie van de school en met het schoolbestuur via de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De MR is het enige orgaan waarin ouders en personeelsleden actief invloed kunnen uitoefenen op voorgenomen beleidsbeslissingen. Deze invloed varieert van ‘recht op advies’ tot ‘recht op instemming’ bij besluiten.

De MR vergadert ongeveer eens in de zes weken. Heeft u vragen, agendapunten of wilt u een vergadering bijwonen, stuur dan een e-mail naar mrhoogstraten@scoh.nl of spreek een van de leden aan. De notulen van de laatste vergadering zijn op te vragen bij de secretaris. 
 
De MR-geleding van onze school bestaat uit de volgende personen:
 
heiko taher
Heiko Weiss Taher Pacha
Ouder van Lisa (gr. 7) Ouder van Ummehani (gr. 5)
marlies Jacqueline
Marlies Bakhuizen Jacqueline Regeling
Leerkracht groep 3 Leerkracht groep 4/6