Klachtenregeling

Uiteraard streven we naar tevreden ouders en leerlingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. SCOH wil graag dat klachten zoveel mogelijk op schoolniveau worden opgelost. De interne contactpersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen, maar wel om samen met u de juiste weg te vinden voor het bespreken van uw klacht. Lukt dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon van de SCOH, het bestuur van de SCOH en/of de landelijke Geschillencommissie in beeld.

In de regeling vindt u enige praktische informatie over soorten klachten, de procedure bij een klacht en enkele nuttige adressen. U kunt de klachtenregeling hier vinden.