(voor)lezen
Youtube voorleesboek - Lees uw kind regelmatig voor. U kunt ook online een luisterboek aanzetten dat voor de kinderen wordt voorgelezen. Op YouTube kunt u zoeken naar 'voorleesboek'
Woordentrainer - Trainen op snel voorlezen van woorden via www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer

Spelling en taal
www.spellingoefenen.nl

Rekenen
www.redactiesommen.nl - vanaf groep 3 

Begrijpend lezen
www.begrijpend-lezen-oefenen.nl - Er staan gratis teksten op om te kunnen maken
www.oefenplein.nl/begrijpendlezen - Klik op 'basisonderwijs' en daarna 'begrijpend lezen' Je kunt elf teksten zoeken en maken

Overige websites
www.basisonderwijs.online - allerlei lesmateriaal en ideeën voor groep 3 t/m 8
www.kids4cito.nl - website met gratis oefeningen voor de Entreetoets en Centrale Eindtoets voor rekenen, taal, wereldoriëntatie en studievaardigheden

Energizers en bewegingsopdrachten voor tussen het leren door
Meester Chris heeft een lijst gemaakt met leuke activiteiten voor tussen het leren door. Beweeg je mee? Hier is het Word document met links.

Extra bewegen?
Op www.despelles.nl staan elke dag nieuwe activiteiten om te doen.

Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie
Op deze website kun je informatie en filmpjes vinden over geschiedenis, aardrijkskunde en topografie. https://basisonderwijs.online/geschiedenis-filmpjes-op-tijdsvak.html#tijdvlak1

Zapplive extra op tv
Vanaf woensdag zie je iedere doordeweekse dag op NPO3 tussen 13.00 en 15.30 uur Zapplive Extra. Voor allerlei vragen van kinderen, de laatste updates, tips voor thuis en meer.

Gratis E-book met 'gelukslessen' voor kinderen
Klik hier voor het e-book